Abdurrahman Özciğer Abdurrahman Özciğer
top of page

Yönetim Mentorluğu

#yönetim #liderlik #mentorluk #management #leadership #mentoring

  • 1 saa
  • .
  • Müşteri Adresinde veya Online

Hizmet Açıklaması

Yönetim Mentorluğu Alanları + "Kariyer Mentorluğu" çalışma alanlarına ek olarak + Yönetim becerileri geliştirme + Kurumsal Vizyon, Misyon, Değerler oluşturma + Stratejiler belirleme + Hedef belirleme + Karar verme + Değişim yönetimi + Fark yaratma + Etkili iletişim geliştirme + Ağ oluşturma + Etki yaratmak + Motivasyon sağlama + Planlama + Paydaş yönetimi + Yetki devri ve delegasyon + Zaman yönetimi + Geri bildirim ve takdir etme + Çatışma yönetimi + Stres yönetimi + Empati kurma + Performans ölçme ve geliştirme + Takım yönetimi + Yaratıcı düşünme + Yenilikçi kültür yaratma + Liderlik + İş/yaşam dengesi kurma + İş değişikliği planlama + Yeni unvanda veya işyerinde ilk 90 gün planlama + Kişisel marka oluşturma + Bireysel veya kurumsal müşterinin diğer gündemi...


Kişi Bilgileri

905054032040

abdurrahman.ozciger@gmail.com

Çekmeköy/İstanbul, Türkiye

bottom of page
Abdurrahman Özciğer