Abdurrahman Özciğer Abdurrahman Özciğer
top of page
  • Yazarın fotoğrafıAbdurrahman Özciğer

Kahramanın Eylemleri

Güncelleme tarihi: 16 Ara 2017

Niyetini gerçekleştirmek için adımlar atarak kendini anlamlandırma yolculuğuna çıkabilenler birer kahramandır.


Don Quijote & Rocinante


#Değişim yolcluğuna çıkan herkes birer kahramandır. Haydi şimdi birlikte kahramanın yolculuğa başlarken oluşturduğu niyetini ve yolculuktaki eylemlerini değerlendirelim.

Amaca giden her yol mubah mı?

Kahramanın Eylemleri


Cervantes, Don Kişot romanını 1605 ve 1615 yıllarında iki bölüm halinde yazmıştır. Roman kahramanı Don Kişot, insanlığı kurtarmak, kötülüğü yenmek niyetiyle elli yaşında yola düşer. Yel değirmenleriyle savaşır ve “deli” olarak değerlendirilir. Sanço Panza, Don Kişot’un ideallerinin, çağın ve toplumun gerçeklikleri ile uyumlanmasında rol alır.


Cervantes, Don Kişot romanında yaşadığı çağı, değerleri ve dini eleştirirken, “Ameller niyetlere göredir.” ve “Amaca giden her yol mubahtır.” konularını da tartışmaya açar. Don Kişot’u romanda yel değirmenleriyle savaştırırken, Cervantes aslında sistemin çarkları ile dövüşür. Cervantes, kahramanını iyiye, güzele ve doğruya ulaştırmak niyetiyle çıkarır yolculuğa…


Dünyaya gelişimizle hepimiz, çağın koşulları, toplumsal değerlendirmeler ve inanç sistemlerinin etkilerine maruz kalırız. Algımız bu etkileri #gerçeklik olarak tanımlar. Bir yandan da kendi anlamımızı bulmak ve “kendi gerçekliğimizi” yaratmak isteriz. Bu niyetimizi yaşama geçirmek cesaret gerektirir. #Cesaret motivasyonumuz ise, #anlam duygumuzdur.


Niyetlerimizi yaşamımızda farklılık yaratan eylemlerimiz ile gerçekleştiririz.

#Niyet; bir şeyi yapmayı zihninde tasarlama, önceden isteyip düşünme, kendi kendine karar verme, kişinin içindeki bir amaca yönelme istek ve düşüncesidir.

#Eylem; bir değişiklik doğurabilen etkileyici #davranış, #aksiyon, #amel olarak tanımlanabilir.


“Ameller niyetlere göre midir?"

Felsefi, dini ve sosyolojik yaklaşımlarda; insan eylemlerinin niyetlerine göre değerlendirilmesi veya insan eylemlerinin fenomenlerine göre değerlendirilmesi tartışma konusu olmuştur.


Antik Yunanda, “niyet” ahlak felsefesinin konuları arasındadır. #Sokrates'e göre; eylemleri belirleyen temel normlar ve değerler vardır ve insan eylemlerine bu değerler ışığında akıl ile karar vermelidir. #Platon’a göre; bir eylem iyi ideasına uygunsa iyidir, değilse kötüdür. #Aristoteles’e göre; insan, bireysel ve toplumsal iyiliği, mutluluğu amaçlar, doğasında bulunan etik ve bilgelik erdemlerine uygun eylemlerle yaşar.


“Niyet”, Hristiyanlık'ta ve İslam’da yer bulmuştur. Niyet, eylemden daha önemlidir. İnsanın eylemleri niyetlerine göre değerlendirilir. İnsanın niyeti iyi ve güzel ise, eylemi de ona göre şekillenir, kötü ise eylemi de niyetine göre şekillenir ve değerlendirilir. 


19. yüzyılda Simon ve Comte ile ortaya konan #Pozitivist #Sosyoloji yaklaşımına göre; bireyler eylemlerini gerçekleştirirken bir takım toplumsal normlar ve kurallarla hareket eder ve eylemlerinde bireyin öznelliğini, kendine ait gerçekliğini yadsıması söz konusu olabilir.


20. yüzyılda Kant, Husserl, Schutz tarafından ortaya konan #Fenomenolojik #Sosyoloji yaklaşımına göre; insanların zihinlerinde nesnelere yükledikleri anlamlar nesnelerin fenomenleri yerine özü ile olan ilişkisi ile oluşur. İnsan eylemleri, insanın dürtüleri, motifler ya da sosyal normlar ve kurallar ile oluşturulan “gerçeklik algısı” ile şekillenir. Bir başka ifade ile, gerçekliğin gerçekte ne olduğu yerine, gerçekliğin aslında insanın zihninde kurgulandığı ve inşa edildiğini iddia eder.


Amaca giden her yol mubah mı?

Felsefi, dini ve sosyolojik yaklaşımlarda; insanların niyetlerini yaşama geçirirken ahlaki, dini ve yasal yolların kullanılması düşüncesi ifade bulmuştur.


16. yüzyılda ise #Makyavel, “Amaca giden her yol mubahtır.” tezi ile ortaya çıkar. Hükümdar adlı eserinde, hükümdara öğüt verirken, insanın veya toplumun belirlenmiş amaçları için ahlaki, yasal ve dini sınırları olmayan her yol ve aracın kullanılabileceğini söyler.


Niyetini gerçekleştirmek için adımlar atarak kendini anlamlandırma yolculuğuna çıkabilenler birer #kahraman'dır.

Maruz kaldığımız çağın koşullarının, toplumsal değerlendirmelerin ve inanç sistemlerinin etkilerine rağmen, kendi anlamını bulmak için niyet eden ve niyetini gerçekleştirmek için adımlar atarak eylemlerde bulunanlar kahramandır.


Niyetini yaşama yolculuğuna çıkan kahramanlara, kendilerine liderlik etmeleri için, niyetlerine göre eylemlerini belirleyecek bazı sorular:

-Niyetim nedir?

-Niyetimi yaşama geçirmek için hangi araçları, kaynakları kullanacağım?

-Niyetimi gerçekleştirmek için kimlerden destek alacağım?

-Niyetimi gerçekleştirmek için hangi eylemleri yapacağım?

-İlk adımım ne olur?

-Eylem planım nedir?

-Eylemlerimin niyetim ile uyumu nasıl?

-Niyetimi gerçekleştirme yolculuğumda kendimi nasıl destekliyorum?

-Niyetimi yaşama geçirdiğimi nasıl anlayacağım?

...

Niyetini eyleme geçiren kahramanlara zevkli bir yolculuk diliyorum.


#Sevgi ve #Saygı ile,

Abdurrahman Özciğer

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page