Ara
  • Abdurrahman Özciğer

Koçluk Süreci Prensipleri Nedir?

#Danışan ile #Koç'un birlikte yol alacağı #koçluk #süreci içinde tarafların uyması gereken #prensipler, #ilkeler, #kurallar vardır. Bu prensipler danışan ile koç arasındaki #güven ve #samimiyet ortamını tesis eden, karşılıklılık esasına dayanan kurallardır. Ben verdiğim koçluk hizmetlerinde danışanlarımla aşağıdaki prensipleri içeren bir anlaşma yapmaktayım...Koçluk Süreci Prensipleri Anlaşması

Bilgilendirme: Koç'un bilgilendirmesi ile, Danışan, ilk seans öncesinde koçluğun doğası, gizliliğin doğası ve sınırları, finansal düzenlemeler ve koçluk süreci prensipleri anlaşmasının koşullarının Koç tarafından kendisine titizlikle açıklandığını beyan ve kabul eder.


Etik İlkeler ve Hizmet Standardı: Koç, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) Etik Kural ve Prensipler ile Standartı’nı ve TC Mesleki Yeterlilik Kurumu Koç (Seviye 6) Ulusal Meslek Standartı’nı temin etmekle yükümlüdür.


Koçluk Nedir: Koç'un bilgilendirmesi ile, Danışan, koçluğun; kendi kişisel ve profesyonel potansiyelini maksimize etmek ve anlamlı bir performansa dönüştürmek için gelişimine ve yaratıcı sürecine kılavuzluk, destek vermek ve ortaklık yapmak olduğunu bilir ve kabul eder.


Koçluk Ne Değildir: Koç'un bilgilendirmesi ile, Danışan, koçluğun; terapi ve her hangi bir mental tedavinin alternatifi olmadığını, danışmanlık ve fikir almanın alternatifi olmadığını, mentorluk ve tavsiye almanın alternatifi olmadığını bilir ve kabul eder.


Gizlilik: Koçluk süreci, karşılıklı iyi niyet ve gizlilik içerisinde geçecektir. Koç, yasalar aksini gerektirmedikçe, Danışanın kendisi ile paylaştığı bilgi, düşünce, görüş ve fikirler ile her türlü şahsi formları gizli tutmak ve zamanında imha etmek ile yükümlüdür. Koç, koçluk seansları sırasında paylaşılan hiçbir bilgiyi Danışanın rızası olmadan üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağını beyan ve kabul eder. Danışan, koçluk sürecinden edindiği kişisel deneyimini paylaşmakta özgürdür, ancak Koçun şahsi görüş, deneyim, fikir ve paylaşımlarını gizli tutacağını taahhüt etmektedir. Danışan ile Koç, koçluk ilişkisinin sonlanması sonrasında da gizlilik esaslarına uyacaklarını beyan ve kabul etmektedirler.


Samimiyet: Danışan ve Koç birbiri ile açık ve dürüst iletişim kurmaya söz verir, taraflar geri bildirime açıktır ve sürece tam enerji ile destek vermeyi kabul eder.


Seans Süresi: Seans süreleri 60/120 dakika olarak gerçekleştirilecektir.


Seans Sıklığı: Görüşme sıklığı ve süreci, karşılıklı mutabakatla, ortaklaşa belirlenir.


Seansa Katılım: Danışan ve Koç birlikte planladıkları sean takvimine uygun olarak, seanslara gününde ve saatinde katılmakla yükümlüdür.


Seans Erteleme ve İptal: Danışan veya Koç en az bir gün önceden karşı tarafa haber vererek görüşmeyi erteleyebilir. Danışan, 1 gün önceden erteleme bildirmeksizin görüşmeye gelmez veya aynı gün içerisinde görüşmeyi iptal ederse seans ücretinin tamamını öder.


Anlaşmayı Sona Erdirme: Koç veya Danışan sürecin herhangi bir aşamasında karşı tarafa bildirimde bulunarak koçluk anlaşmasını sona erdirme hakkına sahiptir. Koçluk anlaşması sona erdiği takdirde; Danışan anlaşmayı sona erdirmeden önce gerçekleşen seansların ücretini ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder.


Sorumluluk: Danışan, koçluk tanım ve prensipleri konusunda bilgilendirildiğini, süreçle ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu, kendi mental, duygusal, düşünsel ve davranışsal gelişimine sahip çıkacağını, koçluk sürecini sahipleneceğini beyan ve taahhüt eder.


#Sevgi ve #Saygı ile,

Abdurrahman Özciğer

#Koç, #Mentor, #Eğitmen, #Danışman

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Deniz Size Ne Söylüyor?

Denizin, bana neler söylediği ile ilgili aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sevgi ile kalın. https://www.abdurrahmanozciger.com/blog/denize-acilmaya-hazir-misiniz

İletişim

Yönetici Koçu, Mentor, Eğitmen, Danışman

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon

© 2018 - Abdurrahman Özciğer

"Paylaşılan bilgi ve tecrübe değer yaratır."

Siteden istediğiniz bilgiyi "www.abdurrahmanozciger.com'dan alınmıştır." ifadesi ile birlikte kullanabilirsiniz. 

koçluk hizmetlerim

kariyer koçluğu

yönetim koçluğu

üst yönetim koçluğu

takım koçluğu

fasilitasyon

mentorluk hizmetlerim

kariyer mentorluğu

yönetim mentorluğu

üst yönetim mentorluğu

girişimci mentorluğu

eğitim hizmetlerim

beceri gelişimi

yönetim & liderlik

strateji & iş geliştirme

pazarlama & satış

bankacılık & finans

danışmanlık hizmetlerim

beceri gelişimi

yönetim ve liderlik

strateji ve iş geliştirme

pazarlama ve satış

bankacılık ve finans